So verskriklik bang

Reads: 667  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Poetry  |  House: Booksie Classic
An afrikaans poem for my fellow South Africans. This poem is about the fear of falling in love.

Submitted: June 07, 2008

A A A | A A A

Submitted: June 07, 2008

A A A

A A A


So verskriklik bang

 

Ek’s bang

so verskriklik bang

dat ek gaan val,

veel dieper as wat ek ooit verwag het

n plek so diep

dat ek nooit daar kan uit kom nie.

 

Ek’s bang

so verskriklik bang

dat my hart uit my bors gaan spring,

my siel joune gaan omhels

en nooit weer laat gaan nie.

 

Ek’s bang

so verskriklik bang

dat jy die skeiding afbreek,

my naakte menslikheid sien,

al die mooiheid ontneem.

 

Ek’s bang

so verskriklik bang

dat my vrese jou weg stuur;

wat as ek belowe

om nie bang te wees nie,

of ten minste te probeer?

Sal jy my hand omvou,

my vrees

soos n kind s’n verwyder?

 

Ek’s net so bang

so verskriklik bang.


© Copyright 2018 vonnie15. All rights reserved.