ALAALA

Poem by: wikhaiinn

Summary

tagalog

Content

Submitted: May 05, 2008

A A A | A A A

Content

Submitted: May 05, 2008

A A A

A A A


Photobucket


ALAALA

Photobucket

BY WIKHAIINN

?

Ikaw ang langit sa’king paningin,
Ngunit bakit ka tinatangay ng hangin?
Hinahanap ko na ang iyong tinig,
Matagal na ito nalayo sa’king piling…

?

Sa mga ulap na makulimlim,
Ikaw parin ang aking dinadalangin…
Walang oras na lumilipas
Na hindi ko nababanggit ang taong naging ikaw,
Ang ikaw na hindi sana nawawala,
Ang ikaw na hindi sana nalayo sa’kin,
And ikaw at ako sa’ting samahan,
Puno ng ligaya at pagtutulungan;
Tunay sanang sukatang ng pagkakaibigan,
Ngunit sadyang hindi ito nagtagal,
Tinangay na ng agos,
Ng luha ko…

?

Hindi ko na sanang binitiwan pa,
Hindi mo na sanang kinalimutan pa,
Kaya sa mga pagkakataong ika’y luluha pa
Ang pupunas ba sa luha mo’y nakakagaan ba?

?

O sadyang lalong bumibigat
Sa tuwing naalala mo
Ang panyong iniwan ko
Sa ilalim ng unan mo
Na tinatabunan
Ng mga kalungkutan nating nalipasan na

Ng panahon…

PhotobucketPhotobucketPhotobucket

Ikot Music Code


© Copyright 2017 wikhaiinn. All rights reserved.

ALAALA

Status: Finished

Genre: Young Adult

Houses:

Details

Status: Finished

Genre: Young Adult

Houses:

Summary

tagalog
Share :
Twitter

Add Your Comments:

Comments

avatar

Author
Reply

avatar

Author
Reply

avatar

Author
Reply

Other Content by wikhaiinn

Add picture

Paste the link to picture in the entry below:

— or —

Drag a picture from your file manager into this box,
or click to select.

Add video

Paste the link to Youtube video in the following entry:

Existing Comments:
Bad selection

Cannot annotate a non-flat selection. Make sure your selection starts and ends within the same node.

(example of bad selection): This is bold text and this is normal text.
(example of good selection): This is bold text and this is normal text.
Bad selection

An annotation cannot contain another annotation.

Anonymous
Really delete this comment?
Anonymous
Really delete this comment?

There was an error uploading your file.


    
Anonymous