Ang Babaeng Ayaw Magmahal

Poem by: wikhaiinn

Summary

Filipino. A poem request.

Content

Submitted: November 08, 2008

A A A | A A A

Content

Submitted: November 08, 2008

A A A

A A A


Photobucket

.
Ang babaeng ayaw magmahal
(requested by title)
.
.
Natatanaw, matatamis niyang labi,
At inuukit, kanyang ngiti,
Habang hinahabol ang bawat sandali
Sa oras na di nabibili;
.
Ikaw marahil, binibini
Ang minsa' y nagmahal
Ngunit di nagtagal;
Nais ko sanang marinig
Buhay mong makulay pa sa pag-ibig
Bagay na di kita ng ' yong daigdig;
Dahil sa labis na pasakit
.
Ngayon, sasabihin ko sa' yo,
Maganda ka pa sa mga bituin sa langit
Abot tanaw mo na ang bahaghari...
.
Hinahanap ka nang labis-labis,
Tulad ng walang hanggang pagtangis
Ng salitang halos di kilala,
Pagmamahal, at aruga sa tuwina;
Siya pa kaya, iyong kilala pa?
Babaeng ayaw magmahal
Na nasaktan ng lubusan;

-

Nais ko lang marinig

Buhay mong makulay pa sa pag-ibig,
Maganda ka pa sa mga biruin sa langit
Hinahanap kita ng labis-labis,
Kung muli, kailangan ko itong ulit ulitin,
Asahan mo, walang sawa ko itong babanggitin.
.
Ang babaeng ayaw magmahal sa aking harapan,
Siya ay walang katulad kung magmahal
.

Di nio dapat saktan,

O pag-ibig, wag pagkaitan.

.

.
W.A. Garcia
.
Wikhaiinn
.


© Copyright 2017 wikhaiinn. All rights reserved.

Ang Babaeng Ayaw Magmahal

Status: Finished

Genre: Editorial and Opinion

Houses:

Details

Status: Finished

Genre: Editorial and Opinion

Houses:

Summary

Filipino. A poem request.
Share :
Twitter

Add Your Comments:

Other Content by wikhaiinn

Booksie 2017 Flash Fiction Writing Contest

Booksie Popular Content

Genres & Types

Add picture

Paste the link to picture in the entry below:

— or —

Drag a picture from your file manager into this box,
or click to select.

Add video

Paste the link to Youtube video in the following entry:

Existing Comments:
Bad selection

Cannot annotate a non-flat selection. Make sure your selection starts and ends within the same node.

(example of bad selection): This is bold text and this is normal text.
(example of good selection): This is bold text and this is normal text.
Bad selection

An annotation cannot contain another annotation.

Anonymous
Really delete this comment?
Anonymous
Really delete this comment?

There was an error uploading your file.


    
Anonymous