Ang Mahiwagang Utot

Reads: 462  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 2

More Details
Status: Finished  |  Genre: Humor  |  House: Booksie Classic
Filipino. =p

Submitted: November 21, 2008

A A A | A A A

Submitted: November 21, 2008

A A A

A A A


.
Ang Mahiwagang Utot
.
Mapayapa sana ang aking pagkakaupo sa dyip
Nang may nadama akong…
Matinding pagbulusok ng hangin
At anumang pigil ko’y tuloy pa rin
Ang pagsabog ng matinding atomic bomb
Ng aking puwet…
.
Lahat sila’y nakatitig saki’t nagtataka
Sa narinig nilang ambulansya,
Ambulansya ng aking pwet,
Na sumasaklolo na’t dapat kong itakbo sa banyo,
O, doctor, doctor!
Asan ba? Taga-hugas ng ginintuang ipot ko!
.
At kahit sa konting oras, napaisip ako
Na sa simpleng musikang aking taglay
Kitang-kita nama’t andaming nagbago
Kung dati’y walang pumapansin sa’kin,
Ala eh! Ngayon ‘di nila maalis ang
…nakapanlulusaw nilang titig sa akin…
.
Bawat langhap ay anong sarap,
Sa isang iglap ako’y nasa alapaap
Sa bawat sandaling nagaapuhap
Sakin daw, sila’y di maka-kurap!
.
Lubos ang aking tuwa’t nadiskubri nila ang natatago kong talento
Balak ko na sana itong panatilihing lihim
Ngunit sa ‘di sinasadyang pagkakataon
Nagpabango ako ng ‘di oras!
Galing ko noh? =p
.
-W.A. Garcia


© Copyright 2017 wikhaiinn. All rights reserved.

Add Your Comments:

Comments

avatar

Unknown

avatar

Unknown