Ang puso

Poem by: wikhaiinn

Content

Submitted: December 17, 2007

A A A | A A A

Content

Submitted: December 17, 2007

A A A

A A A


 Ang Puso
 
May mabigat na responsibilidad ang puso
Mula sa pagdaloy ng dugo nito
At kung saan ang tao nabubuhay
Nagtitimpi sa bawat aray
Pag-ibig ba, kanyang pakay?
O ang damadaming tinataglay…
Hindi ako mapalagay…
 
Minu-minuto’y nakailang pintig na ba?
Sa himig niya ako’y nahihilig na nga
Pagmamadali niya nga, parang may lakad
Kung nabanggit nama’y namumukadkad…
 
Ang pagmamahal kanya rin daw
Meron din ang lumikha
Sadya ngang nakakamangha
Pagkat ito’y nasa loob niya,
Tumutibok sa laman natin,
sadya ring nakakapukaw,
Hatid niyang naguumapaw…
 
Pulsing naguumapaw
Di ko matantsa ang nais,
Tunay nga,walang kaparis;
Natutunaw lahat ng bangis.
Minsan nga lang padalos-dalos,
Paano na makakaraos?
 
Siya raw, alam ang daan
Himig niya, pakinggan niyo lang
At siguraduhung walang alinlangan
Sundan niyo lang
At magtiwalang lubusan…
 
 
 
 


© Copyright 2017 wikhaiinn. All rights reserved.

Ang puso

Status: Finished

Genre: Editorial and Opinion

Houses:

Details

Status: Finished

Genre: Editorial and Opinion

Houses:

Share :
Twitter

Add Your Comments:

Comments

avatar

avatar

Other Content by wikhaiinn

Booksie 2017 Flash Fiction Writing Contest

Booksie Popular Content

Genres & Types

Add picture

Paste the link to picture in the entry below:

— or —

Drag a picture from your file manager into this box,
or click to select.

Add video

Paste the link to Youtube video in the following entry:

Existing Comments:
Bad selection

Cannot annotate a non-flat selection. Make sure your selection starts and ends within the same node.

(example of bad selection): This is bold text and this is normal text.
(example of good selection): This is bold text and this is normal text.
Bad selection

An annotation cannot contain another annotation.

Anonymous
Really delete this comment?
Anonymous
Really delete this comment?

There was an error uploading your file.


    
Anonymous