Bulusok

Poem by: wikhaiinn

Summary

written in Filipino.

Content

Submitted: November 14, 2008

A A A | A A A

Content

Submitted: November 14, 2008

A A A

A A A


Photobucket

.

Bulusok
.
.
Nagaapoy ang papel,
May nagliliyab na mensahe…
Ngunit di natatanggap ng marami,
Pagdating sa kanila’y abo na ito.
.
Nasusunog na ang bahay,
Mahimbing pa rin ang tulog ng mga naninirahan dito;
Walang ni isang nakaligtas sa kanila…
Yun ang akala nila.
.
Ngunit andiyan pala si inday
Ang kinaiinisan nilang kapit bahay;
Sa di inaaasahang pagkakataon,
…sila’y nabuhay!
.
Muli, nagaapoy ang papel,
Pinatakan ko ng kandila
At sinabuyan ng gaas…
Niluto ko ng husto’t
…giniling tulad ng sisig
.
Sino mang makakita sa papel
Ay di hamak na tunay
…ang panulat niyang pinahahawakan;
.
Alam kong di niya ito bibitawan, kailanman
Susunugin niya ang bawat salita’t aalagaan
Tulad ng kanyang pagkatao, ingat yaman
.
.
W.A. Garcia
.
.
Wikhaiinn
.
.


© Copyright 2017 wikhaiinn. All rights reserved.

Bulusok

Status: Finished

Genre: Editorial and Opinion

Houses:

Details

Status: Finished

Genre: Editorial and Opinion

Houses:

Summary

written in Filipino.
Share :
Twitter

Add Your Comments:

Other Content by wikhaiinn

Add picture

Paste the link to picture in the entry below:

— or —

Drag a picture from your file manager into this box,
or click to select.

Add video

Paste the link to Youtube video in the following entry:

Existing Comments:
Bad selection

Cannot annotate a non-flat selection. Make sure your selection starts and ends within the same node.

(example of bad selection): This is bold text and this is normal text.
(example of good selection): This is bold text and this is normal text.
Bad selection

An annotation cannot contain another annotation.

Anonymous
Really delete this comment?
Anonymous
Really delete this comment?

There was an error uploading your file.


    
Anonymous