Handa

Poem by: wikhaiinn

Summary

Tagalog

Content

Submitted: November 08, 2008

A A A | A A A

Content

Submitted: November 08, 2008

A A A

A A A


ColorfulTraintracksPictures,ImagesandPhotos

.
.
Handa
.
Alam mo ba kung ano ang galit at poot?
Ang gulo at gusot,
Kung pa’no lumabas sa ‘yong pinasok
At ituwid ang tuldok…?
.
Wala itong pinagkaiba sa pagbura
Ng salitang naguhit sa alaala
Na pilit mong binubura;
Mahihirapan ka ng husto,
Marapat kang maging listo.
.
Mahirap makamit ang ginhawa
Kailangang maging matiyaga,
At kung ngayon ika’y nangunguna,
Wag kang mahiga sa labis na tuwa
Maging handa ka sa kung anu mang dusa
Na maaring hantong sa iyong pagkasira;
.
Tatagan at lakasan mo ang loob mo,
Manatili ka sa sarili mo…
Darating ang araw,
Ika’y babawiin sa’yo;
Maipapagtanggol mo pa kaya ang dignidad mo?
.
.
W.A. Garcia
.
.


© Copyright 2017 wikhaiinn. All rights reserved.

Handa Handa

Status: Finished

Genre: Young Adult

Houses:

Details

Status: Finished

Genre: Young Adult

Houses:

Summary

Tagalog
Share :
Twitter

Add Your Comments:

Other Content by wikhaiinn

Add picture

Paste the link to picture in the entry below:

— or —

Drag a picture from your file manager into this box,
or click to select.

Add video

Paste the link to Youtube video in the following entry:

Existing Comments:
Bad selection

Cannot annotate a non-flat selection. Make sure your selection starts and ends within the same node.

(example of bad selection): This is bold text and this is normal text.
(example of good selection): This is bold text and this is normal text.
Bad selection

An annotation cannot contain another annotation.

Anonymous
Really delete this comment?
Anonymous
Really delete this comment?

There was an error uploading your file.


    
Anonymous