MASKARA

Poem by: wikhaiinn

Content

Submitted: November 29, 2007

A A A | A A A

Content

Submitted: November 29, 2007

A A A

A A A


MASKARA
Kung tunay nga,
Aalamin nya.
Magtitiwala siya’t aasa,
Kahit walang kasiguruhan,
Kahit di mapahid,
Ngi minsan…
Masdan ang pagkakagawam
Dingding na may pintig,
At pumipigil sa pulso,
Ano man ang kalabasan,
Ito’y puno pa rin ng katanungan
Walang katahimikan
Itigil ang himagsikan!
Kung titira sa isang gusali,
Bawat palapag ay ilatag,
Upang ang lahat ay panatag,
Ngunit puni pa rin ng bagabag,
Ako’y nahahabag,
Ito ba’y matatag?
Ang mga bagay sa loob mawawala sa isang iglap.
Nauubos, lahat ng sinikap,
Saglit lang,wag nang mawaglit
Sandali’y aking aakapin
Itsurang na sa alaala
Ibubulong ko na nga lang
Dating ligayang nadarama,
May hapdi pa sa sugat
Pumuputok,mgs ugat…
Di mabait na karanasan
Ano nga ba’ng hated?
Batid ko’ng takot sa patalim
At sa humahawak nito
Kapad aking hahaplusin,
Ako ay gagalusin…
Sa tuwina’t natatanaw na,
Ano bang mapapala?
Kung di naman mapagbibigyan
Bagay na inaasam
Madami pa raw ang ipapasan…
Saan na ba hahantong?
Mga nais na itanong
Sana’y masagot naman,
Kahit pabulong man lang
Di ko kasi malaman ng labis
Ang isinusulat ng lapis…
Eto nanaman…
Magtitiis
Di na ata malilitis
Kung kaya’t akoy magbibihis
At ngayo’y sandaling lilihis..

turnmyback

forgetme


© Copyright 2017 wikhaiinn. All rights reserved.

MASKARA

Status: Finished

Genre: Young Adult

Houses:

Details

Status: Finished

Genre: Young Adult

Houses:

Share :
Twitter

Add Your Comments:

Comments

avatar

avatar

Author
Reply

Other Content by wikhaiinn

Add picture

Paste the link to picture in the entry below:

— or —

Drag a picture from your file manager into this box,
or click to select.

Add video

Paste the link to Youtube video in the following entry:

Existing Comments:
Bad selection

Cannot annotate a non-flat selection. Make sure your selection starts and ends within the same node.

(example of bad selection): This is bold text and this is normal text.
(example of good selection): This is bold text and this is normal text.
Bad selection

An annotation cannot contain another annotation.

Anonymous
Really delete this comment?
Anonymous
Really delete this comment?

There was an error uploading your file.


    
Anonymous