Para Sa Kanya

Para Sa Kanya

Status: Finished

Genre: Young Adult

Houses:

Details

Status: Finished

Genre: Young Adult

Houses:

Summary

tagalog :F
Share :
Twitter

Summary

tagalog :F

Content

Submitted: October 26, 2008

A A A | A A A

Content

Submitted: October 26, 2008

A A A

A A A


Photobucket

.
P a r a s a K a n y a
.
Bulong niya’y kahabag-habag
Na puno ng pag-iyak
Sa gitna ng dalampasigang
…walang ni ‘sang isdang mahuhuli.
.
Humuhuni siya
Tulad ng ibon,
May magandang tinig
Na nakapupukaw,
Umaawit sa’king pagkahimbing
At pinapawi ang aking uhaw…
.
Ngayong wala siyang masisilungan
Nais ko sana siya’y idala
…sa aking kanlungan;
Ngunit sino ba ako?
Para tumayong puno…
Kung ang hanap naman niya’y
…pagkain lamang
At hindi tahanan…
.
Ang katotohanan sa pagdating niya’t
…paglisan.
Narito na ‘sa’king harapan,
Nakita ko na’t di pa niya nasisilayan
Kung sino ba ako para sa kanya
At kung sino ba ako pwede maging
…para lang sa kanya…
.
.
-W.A. Garcia
.
| w i k h a i i n n |
.


© Copyright 2017 wikhaiinn. All rights reserved.

Add Your Comments:

Comments

avatar

The Booksie 2017 Poetry Competition

Booksie Popular Content

Other Content by wikhaiinn

Popular Tags