Para Sa Kanya

Poem by: wikhaiinn

Summary

tagalog :F

Content

Submitted: October 26, 2008

A A A | A A A

Content

Submitted: October 26, 2008

A A A

A A A


Photobucket

.
P a r a s a K a n y a
.
Bulong niya’y kahabag-habag
Na puno ng pag-iyak
Sa gitna ng dalampasigang
…walang ni ‘sang isdang mahuhuli.
.
Humuhuni siya
Tulad ng ibon,
May magandang tinig
Na nakapupukaw,
Umaawit sa’king pagkahimbing
At pinapawi ang aking uhaw…
.
Ngayong wala siyang masisilungan
Nais ko sana siya’y idala
…sa aking kanlungan;
Ngunit sino ba ako?
Para tumayong puno…
Kung ang hanap naman niya’y
…pagkain lamang
At hindi tahanan…
.
Ang katotohanan sa pagdating niya’t
…paglisan.
Narito na ‘sa’king harapan,
Nakita ko na’t di pa niya nasisilayan
Kung sino ba ako para sa kanya
At kung sino ba ako pwede maging
…para lang sa kanya…
.
.
-W.A. Garcia
.
| w i k h a i i n n |
.


© Copyright 2017 wikhaiinn. All rights reserved.

Para Sa Kanya

Status: Finished

Genre: Young Adult

Houses:

Details

Status: Finished

Genre: Young Adult

Houses:

Summary

tagalog :F
Share :
Twitter

Add Your Comments:

Comments

avatar

Other Content by wikhaiinn

Booksie 2017 Flash Fiction Writing Contest

Booksie Popular Content

Genres & Types

Add picture

Paste the link to picture in the entry below:

— or —

Drag a picture from your file manager into this box,
or click to select.

Add video

Paste the link to Youtube video in the following entry:

Existing Comments:
Bad selection

Cannot annotate a non-flat selection. Make sure your selection starts and ends within the same node.

(example of bad selection): This is bold text and this is normal text.
(example of good selection): This is bold text and this is normal text.
Bad selection

An annotation cannot contain another annotation.

Anonymous
Really delete this comment?
Anonymous
Really delete this comment?

There was an error uploading your file.


    
Anonymous