Salamin, Salamin

Poem by: wikhaiinn

Summary

this is for you P

Content

Submitted: September 01, 2008

A A A | A A A

Content

Submitted: September 01, 2008

A A A

A A AVideoPlaylist
I made this video playlist at myflashfetish.com

alt .

Photobucket

.

Photobucket

.

Photobucket

.

.

Mailap daw ang taong ‘di mahagilap
‘di malaman ang paroroonan,
Paraiso’y liligid-ligid sa kanyang isipan
‘di mahaplos, di mahawakan
...Ng ‘sang taong ‘di kapwa mahal
Tulad niyang nilapastangan.
.
Sagisag ng batas,
Hustisyia’t dangal
Buong loob na itinaas
Sa harap ng mapagmataas;
.
‘Di kanin ang bawat saglit,
Ngunit bigas na ipakikiskis;
‘Di ulam na maihahain,
Ngunit isdang kailangang hugasan.
.
At kung sino mang mangahas
Na magwagayway ng puting tela’y
…mamarkahan ng pula,
Sasairan ng itim,
Ibubuhos ng mainam
Sa may nais iparating
...Na siyang buhok ay ikiitil
Wawalan ng dangal, pangalan,
At tahanan;
Sa bawat sandaling kalabit ni neneng,
Naghahanap ng masisilungan.
.
Kilos ay itinali
Sa pader na hindi mahawi,
Ngkung anu mang bagyo o lahar
Na nais siyang makapiling,
.
Sa alon ng dagat
Siya’y ipapatapon,
Isang pangyayaring ginusto rin niya,
...Ang malayo sa lipon,
Kung saan ‘sang damukal na luha’t sipon
Kakambal niyang tila
Kada buntonghininga.
.
Tungo’y ‘di disyerto.
‘di paraiso,
Kundi hanap paring preso
Na ‘di siya pakakawalan
Ni kung sino man;
‘di iiwanan
Sa oras ng labanan,
Tahanang dadampi ng lubos
At tanging nakakakita
Sa salaming hawak ng micropono

Na siyang itinapat sa liwanag ng araw

Pantakip sa nagawang kasalanan.
.


© Copyright 2017 wikhaiinn. All rights reserved.

Salamin, Salamin

Status: Finished

Genre: Mystery and Crime

Houses:

Details

Status: Finished

Genre: Mystery and Crime

Houses:

Summary

this is for you P
Share :
Twitter

Add Your Comments:

Comments

avatar

avatar

avatar

Author
Reply

avatar

Author
Reply

Other Content by wikhaiinn

Add picture

Paste the link to picture in the entry below:

— or —

Drag a picture from your file manager into this box,
or click to select.

Add video

Paste the link to Youtube video in the following entry:

Existing Comments:
Bad selection

Cannot annotate a non-flat selection. Make sure your selection starts and ends within the same node.

(example of bad selection): This is bold text and this is normal text.
(example of good selection): This is bold text and this is normal text.
Bad selection

An annotation cannot contain another annotation.

Anonymous
Really delete this comment?
Anonymous
Really delete this comment?

There was an error uploading your file.


    
Anonymous