Tulay ng Himig

Poem by: wikhaiinn

Summary

dedicated to Apolinario Mabini (temporary formatting)

Content

Submitted: July 24, 2008

A A A | A A A

Content

Submitted: July 24, 2008

A A A

A A A


?

Rinig niyo ba kanyang tinig?

Kumakantang paru-paro sa’ting dibdib,

Na siyang isang-araw ating pinapaawit,

Sa bawat pintig ng ating puso’t alaala;

?

Mga ulap ay narating niya,

Ng walang ngi ‘sang kilos

Sa binting uugod-ugod,

?

Ito’y hindi kanyang nais,

Na hindi makatayo sa kinauupuan,

Kung kaya’t bugso ng bagyo’y kanyang hinarap

Tiniis ang bawat hinagpis ng hanging tila galit na,

Pinilit makatayo

Hindi sa mumunting paa;

Ngunit pinilit pa rin,

Para na lamang sa Inang Bayan;
?

Walang pakundangang humarap kay kamatayan

Para lang maitayo

O,Pilipinas na mahal

?

Nagbuwis na nga ng buhay

Nang-iwan pa ng ng sulat para sa’tin

Kung saan tayo’y nawa’y alamin kanyang

Nais ipahiwatig

Sa bawat tindig ngating mga binti;

?

O bakit ‘di tuhod ang umakay

Kundi siko,

Sa hitang hindi makaahon

Ngayong tag-ulan;

?

Di subukang daliri’y iyapak

Sa bawat hakbang sa lupa

Sandata’y dangal lamang

At walang anu pang armas

?

Mamatay man ay ayos na rin

Hindi naman ito kabiguan

Kundi ang kaduwagan,

Tumulo man ang dugo’y

Kaya pa rin,

Tuloy lang ang laban

Ayon sa’ting pintig

?


© Copyright 2017 wikhaiinn. All rights reserved.

Tulay ng Himig Tulay ng Himig

Status: Finished

Genre: Memoir

Houses:

Details

Status: Finished

Genre: Memoir

Houses:

Summary

dedicated to Apolinario Mabini (temporary formatting)
Share :
Twitter

Add Your Comments:

Comments

avatar

avatar

Author
Reply

Other Content by wikhaiinn

Add picture

Paste the link to picture in the entry below:

— or —

Drag a picture from your file manager into this box,
or click to select.

Add video

Paste the link to Youtube video in the following entry:

Existing Comments:
Bad selection

Cannot annotate a non-flat selection. Make sure your selection starts and ends within the same node.

(example of bad selection): This is bold text and this is normal text.
(example of good selection): This is bold text and this is normal text.
Bad selection

An annotation cannot contain another annotation.

Anonymous
Really delete this comment?
Anonymous
Really delete this comment?

There was an error uploading your file.


    
Anonymous