Akda stories, books, poems, and more

5 results

Inspired poem from the story, "Pag-ibig at Pakikipagsapalaran" sa buhay ni Marly. To read the full story, please visit www.booksie.com/merrymary Read More
Marly was forced to stop her work in the construction firm for some reasons. There's nothing more to do but to leave. She then decided to go back home. Read More
I found difficulty in displaying Kabanata 23, so I joined Kabanata 22 and 23. Marly got Migraine. Her dad was so worried about her. He visited her in their house. Would it be the beginning of their family unity? Better read it. Read More

Reads: 1230

Comments: 5

The Booksie Classic House

Ang Planetang Daigdig ang natatanging planeta na nakakayang makasuporta ng buhay dahil sa mainam nitong klima, tubig, hangin at di gaanong mabatong lupain. Ngunit pagkalipas ng milyun-milyong taon,sanhi narin ng makabong teknolihiya ay may matutuklasan ang mga siyentipiko sa gitna ng malalim na karagatang pasipiko na magdadala ng malaking pagbabago… Read More

Reads: 524

Comments: 1

The Booksie Classic House

isang Filipinong akda naman ang ginawa ko sa ngayon patungkol sa mga kabataan at ang impluwensiya ng makabagong panahon mayroon iba't-ibang tanong dito na maaari ding mamuo sa isipan ng mambabasa.. Read More
Booksie 2019 First Chapter Novel Contest

Welcome New Writers