Aur stories, books, poems, and more

2 results

Poem / Poetry

February 10, 2012

Reads: 1403

Shelves: 1

The Booksie Classic House

Insan chahe kuch bhi karle, lekin uske bas mein nahin hai ki weh pyar ki har ek kahani ko is duniya se mita sake. Kyunki pyar ki kahani do dilon ke mail se banti hai. Insan kitne baar bhi pyar karne walon ko juda karde, pyar ki kahani ka the… Read More

Tags: love, poetry, story, se, ek, maine, hi, dali, hindi, har, joh, ki, ho, hai, aur

The third chapter to the Legacy of Aur. The first chapter to be posted soon. 'Fire eats everything in it's wake alive...And thus the Age of Fire is Dawning.' Read More
Booksie 2018 Poetry Contest

Welcome New Writers