Geen stories, books, poems, and more

11 results

Jou bekkomernisse maak jou goed verbeel en dan dit glo as waarheid om my lewe te wil reel of oordeel. Se my wanneer sal jy leer dit maak my seer of geniet jy dit om my geluk te steel. Op die einde van die dag gaan dit oor my en… Read More

Tags: die, steel, myself, om, van, het, seer, sit, reel, se, op, wat, te, hoe, sal

Reads: 307

Shelves: 1

The Booksie Classic House

Recentelijk zijn twee dichtsters heen gegaan waar ik heel veel van hield, een van hen zou nu zelfs mijn vrouw zijn geweest als zij nog geleefd had.. Maar, slechte dingen gebeuren..Deze tekst geeft een klein inzicht in de huidige status van mijn zijn sinds beide dichtsters stierven. Read More

Reads: 336

Comments: 2

Shelves: 1

The Booksie Classic House

Some poetry and text Read More
Some poetry and text Read More
Booksie 2018 Poetry Contest

Welcome New Writers