Hai stories, books, poems, and more

10 results

Short Story

Fan Fiction

April 23, 2015

Reads: 631

Shelves: 1

The Booksie Classic House

Poem

Poetry

February 10, 2012

Reads: 1079

Shelves: 1

The Booksie Classic House

Tags: love, poetry, story, se, ek, maine, hi, dali, hindi, har, joh, ki, ho, hai, aur

Poem

Poetry

Reads: 1079

Tags: love, poetry, story, se, ek, maine, hi, dali, hindi, har, joh, ki, ho, hai, aur

Poem

Romance

June 12, 2011

Reads: 90

Shelves: 1

The Booksie Classic House

Poem

Romance

Reads: 90

Tags: door, se, hai, koi, wala, tumse, meelon, jaane, tumhare, sheher

Poem

True Confessions

June 12, 2011

Reads: 106

Shelves: 1

The Booksie Classic House

Poem

True Confessions

Reads: 106

Tags: ye, ko, hai, kabhi, bhi, mera, sakta, chhod, duniya, shareer

Poem

True Confessions

June 12, 2011

Reads: 164

Shelves: 1

The Booksie Classic House

Poem

True Confessions

Reads: 164

Tags: se, ki, azad, hai, kaun, kehta, desh, gulami, zanjeeron

Poem

True Confessions

June 12, 2011

Reads: 2020

Shelves: 1

The Booksie Classic House

Poem

True Confessions

Reads: 2020

Tags: ek, maine, mod, har, par, ke, hai, paya, zindigi, sangharsh

Book

Young Adult

July 24, 2010

Reads: 91

Comments: 1

Shelves: 1

The Booksie Classic House

The Booksie 2017 Poetry Competition