Postings with tag: har

3 results

Poem

Poetry

February 10, 2012

Tags: love, poetry, story, se, ek, maine, hi, dali, hindi, har, joh, ki, ho, hai, aur

Poem

True Confessions

June 12, 2011

Poem

True Confessions

Tags: ek, maine, mod, har, par, ke, hai, paya, zindigi, sangharsh

Welcome New Writers