Juretic stories, books, poems, and more

1 results

Related Tags:

barba, bojim, jure, juretic, ne, se, smrti, tomislav, umiranja
Možete li zamisliti mješavinu Big Wendsdaya, E tu mama tambien i Leaving Las Vegas? Ne? E, pa, autor ovog romana može! Iako relativno kratak, roman egzistira u više isprepletenih slojeva. Imamo tako hermeti?ku, tešku pri?u o izgubljenoj unutarnjoj borbi sa životom, a s druge seriju pitkih epizoda o ljetnim provodima,… Read More
Tickle My Funny Bone Comedy Writing Contest 2018

Welcome New Writers