Kahani stories, books, poems, and more

1 results

Poem / Poetry

February 10, 2012

Reads: 1403

Shelves: 1

The Booksie Classic House

Insan chahe kuch bhi karle, lekin uske bas mein nahin hai ki weh pyar ki har ek kahani ko is duniya se mita sake. Kyunki pyar ki kahani do dilon ke mail se banti hai. Insan kitne baar bhi pyar karne walon ko juda karde, pyar ki kahani ka the… Read More

Tags: love, poetry, story, se, ek, maine, hi, dali, hindi, har, joh, ki, ho, hai, aur

Welcome New Writers