Philippine stories, books, poems, and more

2 results

Reads: 510

Shelves: 1

The Booksie Classic House

Si Ricky Cellado ay ang top agent ng National Bureau of Investigation. Sanay siyang humawak ng mga mabibigat na mga kaso ngunit isang araw ay may misteryosong tawag siyang natanggap na lumindol sa kanyang buhay. Sa kabilang banda ang Supremo ay naghahanda para isagawa ang pagpapabagsak sa Gobyerno, na ayon… Read More

Book / Fantasy

November 06, 2011

Reads: 130

Comments: 2

Shelves: 1

The Booksie Classic House

i'll write it sooner :/ Read More
Booksie 2018 Poetry Contest

Welcome New Writers