Poems stories, books, poems, and more

1,516 results

Book / Other

December 06, 2019

Reads: 6392

Comments: 1

Shelves: 1

The Booksie Classic House

A collection of my amateur creative writing work. It features a variation of poems and other short works, including a short script and short story. This will continue to update in time as i add more to it.... Enjoy! Read More

Book / Poetry

November 14, 2019

Reads: 3195

Comments: 7

The Booksie Classic House

A poem of stories Read More

Tags: poems, book

A short story and poem by Carson Alworth. http://carsonalworth.com/stories/the-castle-faded-memory/ Read More
Just a short collection of poems. Feel free to visit my website: http://carsonalworth.com/poems/a-short-collection-of-poems-1/ Read More

Book / Poetry

November 08, 2019

Some Poetry. Read More

Essay / Non-Fiction

November 02, 2019

Reads: 70

Shelves: 1

The Booksie Classic House

“Më vish me flakë” është libri i ri poetik i autores Sofida Vaja. Në të përmblidhen poezi dhe ese të shkurtëra, që përbëjnë të tërën e vëllimit. Poezitë Në këtë libër ato janë me strukturë klasike, me strofa të rregullta e rima. Janë përgjithësisht lirika meditative, filozofike. Shumë pak ndeshim… Read More

Tags: poems, ida-vaja, esaay

Reads: 64

Shelves: 1

The Booksie Classic House

...“Rrëfim me vetveten”... Le ta qujame te tille pasi ashtu vjen.. Eshtë një përmbledhje me krijime të autores së re, Sofida Vaja. Është hera e parë që ajo shfaqet përpara dashamirësve të poezisë me produktin e saj, pavarësisht se dëshira për të qenë pranë lexuesve, tek ajo ka lindur qysh… Read More
That didn't just happened, did it? Read More
A collection of poems that cover everything from love, hope, fear and death (among other topics). Read More

Tags: love, hope, life, fear, poems

whats on the inside, is never whats on the outside. Read More
All postings made by Imaginarium House members. Cover Image: pixabay.com Read More

Poem / Other

October 08, 2019

Reads: 64

Comments: 1

The Booksie Classic House

the word "Just" is not a painless four letter word. Read More

Book / Fantasy

October 07, 2019

Reads: 1961

Comments: 88

Shelves: 2

The Booksie Classic House

A book of poetry and prose inspired by the 'Alice, The Wonderland Oracle' card deck. Cover image: pixabay.com. Read More

Poem / Other

September 11, 2019

Reads: 78

Comments: 1

The Booksie Classic House

A short poem about whatever. Read More
An open invitation to all Booksie members, new or established, to come along and take part. Read More

Poem / Poetry

September 05, 2019

Reads: 75

Comments: 2

Shelves: 1

The Poems House

Nothing pondered, nothing gained. Read More

Poem / Romance

August 20, 2019

Reads: 194

Comments: 2

Shelves: 1

The Booksie Classic House

If you know anything of twin flames..of soulmates...of other halves..this is for you Read More

Reads: 2811

Comments: 143

Shelves: 6

The The Imaginarium House

Anyone wanting to be included in this collection, please join us at the Imaginarium House https://www.booksie.com/house-the-imaginarium-760 and check out the forum for further details. All are welcome. Cover image: pixabay.com Read More

Poem / Poetry

August 10, 2019

Reads: 110

Comments: 3

Shelves: 4

The Booksie Classic House

Poem / Poetry

July 27, 2019

Reads: 163

Comments: 1

The Booksie Classic House

Reads: 8786

Comments: 4

The Booksie Classic House

Since I have a lot of poems, some alright, other's... horrid... I figured I should put them all into one place. Many were done while I was very very young. Forgive their rough exteriors. I use the name E.VA in homage to my paternal grandmother who was supportive of my… Read More
Booksie 2019 Short Story Contest

Welcome New Writers