Reel stories, books, poems, and more

4 results

Jou bekkomernisse maak jou goed verbeel en dan dit glo as waarheid om my lewe te wil reel of oordeel. Se my wanneer sal jy leer dit maak my seer of geniet jy dit om my geluk te steel. Op die einde van die dag gaan dit oor my en… Read More

Tags: die, steel, myself, om, van, het, seer, sit, reel, se, op, wat, te, hoe, sal

Reads: 552

Comments: 14

The Booksie Classic House

Pondering things, I suppose. Read More

Tags: song, real, reel, spin

The greatest moments in my day/weak/month/year/life. I hope it doesn't sound stalkerish because it really isn't meant to =s Read More
Pirate Story Competition image

Welcome New Writers