Ukiss stories, books, poems, and more

1 results

Related Tags:

brat, fiction, kiseop, kpop, maid, romance, spoiled, teen, ukiss
Meet Nikki, anak ng isang Businessman sa Manila. Sanay siya sa magandang buhay dahil yun ang ipinalasap sa kanya ng kanyang tatay.. Pero paano kung magbago iyon lahat at maging katulong siya sa isang hacienda ng mga Graciano. Si Kiseop na anak ng may-ari ay kinaiinisan niya at naiinis sa… Read More
Booksie 2020 Flash Fiction Writing Contest
Cover for contest - Life In The Time Of Coronavirus Story Project

Welcome New Writers