Candy Smile

Candy Smile Profile

Silver Writer BadgeBronze Writer BadgeBronze Writer BadgeBronze Writer BadgeBronze Writer BadgeBronze Writer Badge


Candy Smile

Location: Mabalacat, Philippines

Member Since: September 2008

Open for read requests: Yes

Featured by author

Profile Information

Christian Greetings po sa inyong lahat !

                Masaya po ako at maibabahagi ko ang aking mga gawa o komposisyon sa tulong ng ating Panginoong Hesu-Kristo. Nawa'y makapagbigay po ako ng inspirasyon sa inyong lahat . Gumawa po tayo ng may pag-ibig, bukal sa ating puso sa ating mga kapwa.

                Ilaan natin ang ating buhay sa ating Panginoon , dahil Siya ang may likha nito upang ating gamitin sa karapat-dapat na pamumuhay.

                Maraming salamat po !

                Purihin po ang Panginoon !

Quickees

This is where you can leave a short message for the writer. All Quickees are public. To leave a private message, use the private messaging system.

If you want to write a quickee (a remark or a hint for example) on this writer's profile, please sign in.

Tickle My Funny Bone Comedy Writing Contest 2018

Candy Smile is a member of: