Ferroki Profile

Gold Writer BadgeGold Writer BadgeSilver Writer BadgeSilver Writer BadgeSilver Writer BadgeSilver Writer BadgeSilver Writer BadgeSilver Writer BadgeSilver Writer BadgeSilver Writer Badge


Ferroki

Location: No, United States

Gender: P

Member Since: December 2018

Last online: November 2022

Open for read requests: No

Subscribe to Ferroki's portfolio via RSS

News

Last Updated Mar 25, 2021

Update/Updaten

Art of Life

Art of Life is a post apocalyptic romance that takes place in an unknown time during a fictional war. It features a gay and interratial relationship, showing that love is love, no matter the circumstances.

Please be aware that there is a trigger/content warning, so please make sure to check out the prologue before reading :)

This book is now finished, and in the editing stages! I will not post the edited version to Booksie, though, when all the wrinkles are flattened out, I'll be sure to post how to get the edited version!

 

STS Vegabond

By Ezra Enzo (booksie.com/users/ezra-enzo-299682)

STS Vegabond is a collection of anthologies from all kinds of Booksie users, put together by Ezra Enzo.

I am subbmitting a chapter when I get the chance, so please be sure to look out for it :)

They are currently looking for more writers, so please read their prologue, and contact them, if you're interested!

 

Pyromania

Pyromania is a soon-to-be created novel that's about a virus that slowly makes people go insane. The virus is found to spread through heat, creating an explaination as to why the infected have a tendency to light things on fire.

As this book has yet to start with any real chapters, I'm open to reccomendations for the story line! Add me on Discord (Ferroki#0946), email me (SurprisinglyAvailable@gmail.com), or simply just shoot me a quickee or message here, and I'll be sure to get back to you about it! :)

 

-~-

 

Art of Life

Art of Life is een post-apocalyptische romance die zich afspeelt in een onbekende tijd tijdens een fictieve oorlog. Het beschikt over een homoseksuele en interratiële relatie, waaruit blijkt dat liefde liefde is, ongeacht de omstandigheden.

Houd er rekening mee dat er een trigger/content waarschuwing is, dus zorg ervoor dat je de proloog bekijkt voordat je :)

Dit boek is nu af, en in de bewerkingsfase! Ik zal de bewerkte versie echter niet op Booksie plaatsen, maar als alle rimpels zijn afgevlakt, zal ik zeker posten hoe ik de bewerkte versie kan krijgen!

 

STS Vegabond

Door Ezra Enzo (booksie.com/users/ezra-enzo-299682)

STS Vegabond is een verzameling bloemlezingen van allerlei Booksie-gebruikers, samengesteld door Ezra Enzo.

Ik submiteer een hoofdstuk als ik de kans krijg, dus zorg ervoor dat je erop let :)

Ze zijn momenteel op zoek naar meer schrijvers, dus lees hun proloog en neem contact met hen op als je geïnteresseerd bent!

 

Pyromania

Pyromania is een binnenkort te maken roman die gaat over een virus dat mensen langzaam gek maakt. Het virus blijkt zich te verspreiden door hitte, waardoor een uitleg ontstaat waarom de geïnfecteerden de neiging hebben om dingen in brand te steken.

Aangezien dit boek nog moet beginnen met echte hoofdstukken, sta ik open voor aanbevelingen voor de verhaallijn! Voeg me toe op Discord (Ferroki # 0946), e-mail me (SurprisinglyAvailable@gmail.com), of schiet me gewoon een vluggertje of bericht hier, en ik zal er zeker op terugkomen! :)


Featured by author

Profile Information

Hello!

Welcome to my humble aboad! I'm a 16 year old ferret-dragon-shadow-thing, and I ask that you call me they/them.

If you don't want to call me Ferroki, my other alias is Autumn. Though, you could call me anything, and I wouldn't particularly care.

I try to be as friendly as possible, though I do know I can some times come off as weird, when I get an odd thought in my head, such as something like "their alias is similar to a long lost friend's name?? Hmmm... -.-"

I also have an addiction to adding too much dialogue in one spot.

I'm in 10th grade, but I'm in multiple higher level classes. I have no set writing schedule, because sometimes school will give next to nothing, and sometimes I'll be up to my kneck in homework. I have a lot of unfinnished works that appear to be dropped, but if the fact that I've tried to re-write Casey Short 5 times tells you anything, it's that I always go back to try again :)

I'm also dyslexic, so please point out my spelling errors, so I can improve.

 

I also own a Discord Server that I've been trying to grow (we're currently at 150 members), and you'll often see me post updates about my writing there. If you want the invite link, just let me know in private messages :)

The server is a chill comunity of mostly gamers, but everyone is welcome! We accept anyone and everyone, and we try to be as nice and fun as possible. We are a little understaffed, though, so feel free to apply for staff, if/when you join :)

 

-~-

 

Hallo!

Welkom in mijn nederige verblijfplaats! Ik ben een 16-jarige fret-draak-schaduw-ding, en ik vraag je me ze/hen te noemen.

Als je me geen Ferroki wilt noemen, mijn andere pennaam is Autumn. Maar je kunt me alles noemen, en het kan me niet schelen.

Ik probeer zo vriendelijk mogelijk te zijn, hoewel ik weet dat ik soms als raar kan overkomen, wanneer ik een vreemde gedachte in mijn hoofd krijg, zoals zoiets als "hun pennaam is vergelijkbaar met de naam van een lang verloren vriend?? Hmmm... -.-"

Ik heb ook een verslaving aan het toevoegen van te veel dialoog op één plek.

Ik zit in de 10e klas, maar ik zit in meerdere hogere klassen. Ik heb geen vast schrijfschema, want soms geeft school bijna niets, en soms ben ik tot mijn best in huiswerk. Ik heb veel ongeraffineerde werken die lijken te zijn gedropt, maar als het feit dat ik casey short 5 keer heb proberen te herschrijven je iets vertelt, is het dat ik altijd terug ga om het opnieuw te proberen :)

Ik ben ook dyslectisch, dus wijs alsjeblieft op mijn spelfouten, zodat ik kan verbeteren.

Ik zit in de 10e klas, maar ik zit in meerdere hogere klassen. Ik heb geen vast schrijfschema, want soms geeft school bijna niets, en soms ben ik tot mijn best in huiswerk. Ik heb veel ongeraffineerde werken die lijken te zijn gedropt, maar als het feit dat ik casey short 5 keer heb proberen te herschrijven je iets vertelt, is het dat ik altijd terug ga om het opnieuw te proberen :)

Ik ben ook dyslectisch, dus wijs alsjeblieft op mijn spelfouten, zodat ik kan verbeteren.

 

 

Ik heb ook een Discord Server die ik heb proberen te laten groeien (we zitten momenteel op 150 leden), en je zult me vaak updates zien plaatsen over mijn schrijven daar. Als je de uitnodigingslink wilt, laat het me dan weten in privéberichten :)

De server is een chill community van voornamelijk gamers, maar iedereen is welkom! We accepteren iedereen en we proberen zo leuk en leuk mogelijk te zijn. We zijn echter een beetje onderbezet, dus voel je vrij om personeel aan te vragen, als / wanneer je lid wordt van :)

Quickees

This is where you can leave a short message for the writer. All Quickees are public. To leave a private message, use the private messaging system.

If you want to write a quickee (a remark or a hint for example) on this writer's profile, please sign in.