Pippilotta

Pippilotta Profile

Bronze Writer BadgeBronze Writer BadgeBronze Writer Badge


Pippilotta

Location: Netherlands

Member Since: August 2012

Open for read requests: Yes

Featured by author

Profile Information

The world is a blur, except when you're standing

 

Pippilotta Victualia Rolgordijna Kruizemunta Efraïmsdochter Lankous

Mijn heldin en levenslange inspiratie.

 

Onder pseudoniem van haar naam zal ik schrijven.

Verwacht korte verhalen, pogingen tot columns, rare hersenspinsels die op papier moesten, en wat gedichten/lyrics zonder muziek.

Ik schrijf in het Nederlands, Engels en heel af en toe wat Duits.

 

Over mezelf?

Ik lees en schrijf graag, en te weinig. Ik droom/pieker/interpreteer te veel.

Ik doe graag aan wat ze extreme sporten noemen, maar het komt er niet vaak van.

Qua muziek: een allegaartje aan metal/rock/indie/overige-shit-die-niet-in-een-genre-past.

Hoe ik mezelf zou omschrijven? Als een misantroop die van mensen houdt.

 

Als je meer wilt weten, vraag maar raak. Het is altijd leuk om over jezelf te mogen praten!

(En dan wil ik natuurlijk ook alles over jou weten!)

Geldt natuurlijk ook voor schrijfsels, als je wilt weten waar iets over gaat, let me know, I might explain ;p

 

Hugs and dinosaurs

Pippi

 

The world is but a blur, except when you're standing

 

Pippilotta Victualia Rolgordijna Kruizemunta Efraïmsdochter Lankous

My heroine and lifelong inspiration.

 

Her name will be my pseudonym for writing.

Expect short stories, attempts to collumns, weird products of my brain, and some poetry/lyrics without music.

I write in Dutch, English and a little German

 

About myself?

I love to read and write, but i don't do it often enough. I dream/brood/interpret too much.

I like doing what they call extreme sports, though I don't often have time for it.

Music: a gallimaufry of metal/rock/indie/weird-shit-that-won't-fit-in-any-category.

How I would desctribe myself? As a misantrope who loves humans.

 

If you want to know more, ask! It's always nice to be allowed to talk about yourself!

(And of course I'll want to know everything about you too!)

This also goes for writings, if you want to know what something is about, let em know and I might explain it to you ;P

 

Hugs and dinosaurs

Pippilotta

 

 

 

Quickees

This is where you can leave a short message for the writer. All Quickees are public. To leave a private message, use the private messaging system.

If you want to write a quickee (a remark or a hint for example) on this writer's profile, please sign in.

Tickle My Funny Bone Comedy Writing Contest 2018

Pippilotta is a member of: